Miesięczne archiwum: listopad 2015

Przedawnienie roszczeń w firmie
– adwokat wyjaśnia

Prowadząc firmę zakładamy, że nasi kontrahenci są rzetelni i będą nam terminowo płacić należności. Nawet jeżeli opóźniają się z płatnością to myślimy, że to tylko przejściowy problem i szybko odzyskamy pieniądze, a wizyta w sądzie czy u adwokata nie będzie konieczna. Często też nie decydujemy się dochodzić swych należności w obawie przed utratą kontrahenta. Trzeba jednak pamiętać, że nasze wierzytelności ulegają przedawnieniu i to szybciej niż może się nam wydawać, a wówczas windykacja będzie bezskuteczna. Co więcej, gdy pozwiemy kogoś, a okaże się, że doszło do przedawnienia, jeszcze będziemy musieli ponieść koszty procesu, w tym koszty tzw. zastępstwa procesowego (m.in. koszty wynagrodzenia adwokata strony przeciwnej). Czytaj dalej

Kiedy można domagać się podwyższenia alimentów na dziecko
– adwokat wyjaśnia

Czy kwota alimentów zasądzona na twoje dziecko jest wystarczająca? Czy powinnaś/powinieneś ubiegać się o podwyższenie świadczenia?

Choć potrzeby dzieci wraz z wiekiem rosną, mały odsetek osób domaga się podwyższenia alimentów na drodze sądowej. Być może spowodowane jest to tym, że niewiele zainteresowanych potrafi ocenić szanse takiego powództwa.

Czytaj dalej